Vi søker

Om oss

TRO.tv startet sin virksomhet i 2010 som TROmedia, og produserte det første året «Himmelsk meny». Det forsatte i 2011 med innspilling av samtaleprogram, musikk og undervisning for kristentv i sine lokaler i et gammelt snekkerverksted på Ime i Mandal. Et team av frivillige ble bygget opp og i løpet av årene som fulgte, produserte TRO.tv mer enn 100 program og ca 150 musikkinnslag  og videoer for tv, nært sagt uten noe budsjett, alt på frivillig basis med egne oppsparte midler.

Litt over et år etter oppstart, inngikk TRO.tv et samarbeid med «EN GOD GRUNN» fra Vennesla om produksjon av en julekalender for barn, og et år inn i det samarbeidet, slår de to seg sammen om å produserere «Adventsmysteriet» under en felles paraply: TRO.tv.

TRO.tv ekspanderer fra 2014 til å produsere for alle slags tv-kanaler, og vil ha fokus på undervisning, den gode samtale, dokumentarer, musikk, barn/unge og livsstil. Vi ønsker å bringe de gode verdiene og det nære og ekte, ut til tv-seere over hele Skandinavia.

TRO.tv leier seg også ut til produksjoner som f.eks LET-oppdrag, konferanser og konserter, og tar på seg oppdrag innen filming, redigering og produksjon fra privatpersoner, næringsliv, menigheter, organisasjoner og andre.

Vi har et stort kontaktnett i bransjen med tilgang på OB-busser og lyd og lysutstyr.